جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩ - 
صفحه اصلي > اهداف مرکز  

نقش ارتقاء نقش مركز در تدوين سياستها و استراتژيهاي ملي در زمينه تنفس كودكان


ارتقاء سطح كيفي خدمات سلامتي در زمينه سل وبيماريهاي ريوي

هدف1 :افزایش حضور موثر در کمیته های تخصص مراجع تصمیم گیرنده

هدف 2: افزایش دانش و مهارت نیروی کارشناسی (نمایندگان مرکز در کمیته های تخصصی) در زمینه های سیاستگذاری ملی

هدف 3: استانداردسازی خدمات بالینی و بیماریهای ریوی(CPG)

تقویت نقش مرکز به عنوان قطب تحقیقات تنفس کودکان در کشور

ارتقاء سطح كيفي خدمات سلامتي در زمينه سل وبيماريهاي ريوي

هدف1:بهبود برنامه آموزشی سل و بیماریهای ریوی در جامعه علوم پزشکی کشور

هدف 2: بهبود ساختار مرکز بعنوان مرکز ارجاع (Referral) سل و بیماریهای ریوی در سطح کشور

هدف 3:افزایش تولیدات علمی در سطح منطقه

توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری در زمینه تنفس کودکان

تولید و ارتقاء دانش پزشکی روا و پایا

هدف 1:توانمند سازی پژوهشگران مرکز

هدف 2: افزایش تعداد تحقیقات در راستای اولویتهای مرکز

هدف 3: توانمند سازی مدیران مرکز در زمینه مدیریت تحقیق  (Research Management)

نهادینه کردن بکارگیری نتایج تحقیقات در ارائه خدمات بالینی Services Evidence Based Clinical

ارائه خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

هدف1 :انتقال دانش و مهارت پزشکی مبتنی بر شواهد در اعضای هیات علمی و نیروی پزشکی فراهم سازی دسترسی به شواهد

هدف 2: بهبود ساختار تحقیقات و خدمات بالینی مبتنی بر شواهد

 

حمایت از پژوهشگران ممتاز

افزایش توانمندی نیروی انسانی

هدف1:دستیابی به نظام شناسایی پژوهشگران ممتاز

هدف 2: بهبود سیاستهای حمایتی از پژوهشگران ممتاز

هدف 3: ارزیابی دوره ای رضایتمندی محققین

جلب حمایت همه جانبه (Advocacy)موسسات و نهادهای خیریه و غیردولتی ملی و جهانی

تعالی فرهنگ سلامت در جامعه ایرانی و منطقه EMRO

هدف 1:ارتقای توانمندی در زمینه جلب حمایت مدیران و افراد کلیدی پژوهشگاه

هدف 2: بهبود ساختار سازمانی جهت جلب حمایت همه جانبه در مرکز

هدف 3: افزایش حمایت موسسات و نهادهای خیریه ملی و بین المللی

ایفای نقش محوریت علمی در کنترل بیماریهای مرتبط با تنفس کودکان در سطح ملی و منطقه ای

کاهش بار بیماری در زمینه سل و بیماریهای ریوی

هدف 1:حضور موثر در کمیته های قانونگذاری بیماریهای شغلی ریوی

هدف 2: حضور موثر در کمیته های قانونگذاری بیماریهای شغلی ریوی

هدف 3: دستیابی به ساختار واحد بیماریهای شغلی ریوی

استمرار و تقویت ارتباطات بین المللی و کسب اعتبار(Accreditation) از موسسات معتبر جهانی

افزایش سطح کیفی خدمات سلامتی در زمینه سل

هدف 1:دستیابی آنلاین به مراکز اعتبار بخشی معتبر جهانی

هدف 2: دستیابی به سیستم استانداردسازی خدمات مرکز بر اساس مدلهای جهانی اعتبار بخشی

 

استتقرار نظام تضمین کیفیت در خدمات سلامت

ارتقاء خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

هدف 1:شناسایی استانداردهای خدمات آموزشی ،پژوهشی و بهداشتی  و درمانی

هدف 2: دستیابی به نظام جامع کیفیت در پژوهشگاه

 

توسعه منابع کالبدی مرکز

ارتقاء خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

هدف 1: تهیه نقشه جامع پژوهشگاه

هدف 2: توسعه مناسب با توجه به نقشه جامع

 

توسعه نظام مدیریت اطلاعات و فناوری

تولید و ارتقاء دانش پزشکی روا و پایا

هدف 1: توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در پژوهشگاه

هدف 2: دستیابی به سیستم های اجرایی فناوری اطلاعات در پژوهشگاه

 

توسعه مدیریت منابع انسانی

افزایش توانمندی نیروی انسانی

هدف 1: اصلاح ساختار جذب و بکارگیری و نگهداری منابع انسانی

هدف 2: توسعه مدیریت منابع انسانی

 

استقرار نظامABC و مدیریت عملکرد

ارتقاء سطح کیفی خدمات سلامتی در زمینه سل

هدف 1: دستیابی به بودجه ریزی بر مبنای عملیات

هدف 2: دستیابی به نظام قیمت تمام شده در پژوهشگاه

 

استقرار نظام اولویت بندی متناسب با نیازهای ملی و بین المللی در کلیه امورات مرکز

ارتقاء خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

هدف 1: طراحی سیستم اولویت بندی بر اساس نیازهای داخلی و خارجی

هدف 2: بودجه بندی بر اساس اولویت بندی در کلیه امور

 

تبیین ساختار مناسب و کارآمد تعاملی پژوهشگاه تحت سیستم دانشگاه

تولید و ارتقاء دانش پزشکی روا و پایا

هدف 1: ایجاد ارتباط با دانشگاه از طریق حضور فعال در سیستم

هدف 2: تعامل موثر با مراکز علمی داخلی و خارجی

 

ارتقاء سطح مشارکت با بخش خصوصی در عرصه های ارائه خدمات


ارتقاء خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

هدف 1: شناسایی خدمات مشارکتی با بخش خصوصی

هدف 2: دستیابی به تفاهم نامه های مشترک با بخش خصوص در زمینه های کاری

 

 

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 476 بار

بازديدکنندگان امروز : 26 نفر

کل بازديدکنندگان : 732052 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر

          

مرکز تحقیقات بیماریهای تنفسی کودکان

Pediatric Respiratory Disease Research Center

p_nritld@yahoo.com

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.