سه شنبه ١٦ آذر ١٤٠٠ - 
صفحه اصلي > اهداف مرکز  

نقش ارتقاء نقش مركز در تدوين سياستها و استراتژيهاي ملي در زمينه تنفس كودكان

 ارتقاء سطح كيفي خدمات سلامتي در زمينه سل و بيماريهاي ريوي

 افزایش حضور موثر در کمیته های تخصص مراجع تصمیم گیرنده

افزایش دانش و مهارت نیروی کارشناسی (نمایندگان مرکز در کمیته های تخصصی) در زمینه های سیاستگذاری ملی

استاندارد سازی خدمات بالینی و بیماریهای ریوی (CPG)

 تقویت نقش مرکز به عنوان قطب تحقیقات تنفس کودکان در کشور

ارتقاء سطح كيفي خدمات سلامتي در زمينه سل و بيماريهاي ريوي

بهبود برنامه آموزشی سل و بیماریهای ریوی در جامعه علوم پزشکی کشور

بهبود ساختار مرکز بعنوان مرکز ارجاع(Referral) سل و بیماریهای ریوی در سطح کشور

افزایش تولیدات علمی در سطح منطقه

توسعه کمی و کیفی تحقیقات و فناوری در زمینه تنفس کودکان

تولید و ارتقاء دانش پزشکی روا و پایا

توانمند سازی پژوهشگران مرکز

افزایش تعداد تحقیقات در راستای اولویتهای مرکز

توانمند سازی مدیران مرکز در زمینه مدیریت تحقیق (Research Management)

نهادینه کردن بکارگیری نتایج تحقیقات در ارائه خدمات بالینی Services Evidence Based Clinical

ارائه خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

انتقال دانش و مهارت پزشکی مبتنی بر شواهد در اعضای هیات علمی و نیروی پزشکی فراهم سازی دسترسی به شواهد

بهبود ساختار تحقیقات و خدمات بالینی مبتنی بر شواهد

حمایت از پژوهشگران ممتاز

افزایش توانمندی نیروی انسانی

دستیابی به نظام شناسایی پژوهشگران ممتاز

بهبود سیاستهای حمایتی از پژوهشگران ممتاز

ارزیابی دوره ای رضایتمندی محققین

جلب حمایت همه جانبه (Advocacy)موسسات و نهادهای خیریه و غیردولتی ملی و جهانی

تعالی فرهنگ سلامت در جامعه ایرانی و منطقه EMRO

ارتقای توانمندی در زمینه جلب حمایت مدیران و افراد کلیدی پژوهشگاه

بهبود ساختار سازمانی جهت جلب حمایت همه جانبه در مرکز

افزایش حمایت موسسات و نهادهای خیریه ملی و بین المللی

 

ایفای نقش محوریت علمی در کنترل بیماریهای مرتبط با تنفس کودکان در سطح ملی و منطقه ای

کاهش بار بیماری در زمینه سل و بیماریهای ریوی

حضور موثر در کمیته های قانونگذاری بیماریهای شغلی ریوی

حضور موثر در کمیته های قانونگذاری بیماریهای شغلی ریوی

دستیابی به ساختار واحد بیماریهای شغلی ریوی

استمرار و تقویت ارتباطات بین المللی و کسب اعتبار(Accreditation) از موسسات معتبر جهانی

افزایش سطح کیفی خدمات سلامتی در زمینه سل

دستیابی آنلاین به مراکز اعتبار بخشی معتبر جهانی

دستیابی به سیستم استانداردسازی خدمات مرکز بر اساس مدل های جهانی اعتبار بخشی

استقرار نظام تضمین کیفیت در خدمات سلامت

ارتقاء خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

شناسایی استانداردهای خدمات آموزشی ،پژوهشی و بهداشتی  و درمانی

دستیابی به نظام جامع کیفیت در پژوهشگاه

توسعه منابع کالبدی مرکز

ارتقاء خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

تهیه نقشه جامع پژوهشگاه

توسعه مناسب با توجه به نقشه جامع

توسعه نظام مدیریت اطلاعات و فناوری

تولید و ارتقاء دانش پزشکی روا و پایا

توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در پژوهشگاه

دستیابی به سیستم های اجرایی فناوری اطلاعات در پژوهشگاه

توسعه مدیریت منابع انسانی

افزایش توانمندی نیروی انسانی

اصلاح ساختار جذب و بکارگیری و نگهداری منابع انسانی

توسعه مدیریت منابع انسانی

استقرار نظام ABC و مدیریت عملکرد

ارتقاء سطح کیفی خدمات سلامتی در زمینه سل

دستیابی به بودجه ریزی بر مبنای عملیات

دستیابی به نظام قیمت تمام شده در پژوهشگاه

استقرار نظام اولویت بندی متناسب با نیازهای ملی و بین المللی در کلیه امورات مرکز

ارتقاء خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

طراحی سیستم اولویت بندی بر اساس نیازهای داخلی و خارجی

بودجه بندی بر اساس اولویت بندی در کلیه امور

تبیین ساختار مناسب و کارآمد تعاملی پژوهشگاه تحت سیستم دانشگاه

تولید و ارتقاء دانش پزشکی روا و پایا

ایجاد ارتباط با دانشگاه از طریق حضور فعال در سیستم

تعامل موثر با مراکز علمی داخلی و خارجی

ارتقاء سطح مشارکت با بخش خصوصی در عرصه های ارائه خدمات

ارتقاء خدمات بالینی و افزایش سطح دسترسی

شناسایی خدمات مشارکتی با بخش خصوصی

دستیابی به تفاهم نامه های مشترک با بخش خصوص در زمینه های کاری

 

 

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 868 بار

بازديدکنندگان امروز : 144 نفر

کل بازديدکنندگان : 806402 نفر

بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر

          

مرکز تحقیقات بیماریهای تنفسی کودکان

Pediatric Respiratory Disease Research Center

p_nritld@yahoo.com

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.